Enkele jaren geleden is door Groene Hart Werkt! het initiatief opgevat om de aansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt te bevorderen in de kaasbranche. Dit hebben zij gedaan, omdat het Groene Hart zich als “Cheese Valley” profileert en daarvoor is nodig dat de kaasbedrijven in het Groene Hart kunnen blijven bestaan. Na een eerste verkenning in 2018 zijn er inmiddels stappen gezet. Op 4 juli vond een bijeenkomst plaats met betrokkenen om het vervolgtraject te bespreken.

Lees hier een impressie van deze bijeenkomst.

 

Op 30 oktober is er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd onder dit thema met de titel 'Werknemers vinden, binden en (helpen) ontwikkelen.' Er is een uitgebreider onderzoek gedaan daar de arbeidsbehoefte bij kaasbedrijven. Lees hier de uitkomst van dit onderzoek en de vervolgstappen die gezet gaan worden. 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top