Groene Hart Circulair is een samenwerkingsverband tussen boeren, agrariërs, verschillende ondernemers en onderzoekers. Deze partijen kijken hoe ze in de praktijk meer gebruik kunnen maken van wat de natuurlijk omgeving biedt. Dit betekent nieuwe producten maken van afval en biomassa en deze in nieuwe ketens gebruiken. Hiermee ontstaat een circulaire economie.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is het slimmer, lokaler en groener organiseren van ketens (van grondstof tot reststroom) op basis van de principes van biobased economy en circulaire economie. De focus ligt hierbij op het koppelen van bedrijven en sectoren, groene innovatie en nieuwe economische kansen voor de regionale economie.

 

Doe mee om circulaire economie mogelijk te maken

We hebben verschillende partijen nodig om in de praktijk nieuwe producten te maken van afval en biomassa. Daarom zoeken wij:

 • Gemeenten, andere overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en private partijen die willen deelnemen in het project als geheel. En ook voor het opzetten van pilots:
 • land voor waterbuffels voor de productie van buffelmozzarella en het vermarkten ervan
 • opzetten van een keten voor de productie en afzet van vis uit veenweidegebied
 • teelt en afzet van kroos als veevoer
 • biogas
 • verwaarden van sloten en natuurgebieden
 • benutten van restwarmte
 • verminderen van afvalstromen
 • Afzetmogelijkheden voor producten uit de pilots

Doet u mee? Neem contact op met Johan van Veen.

Welke projecten hebben we nu?

Voor wat hoort wat

Wij vragen wat maar we hebben ook wat te bieden namelijk:

 • hulp bij projectontwikkeling
 • verbindingen leggen
 • zoeken naar cofinanciering
 • opstarten pilots
 • faciliteren proces
 • kennisnetwerk

Wat zijn de voordelen van dit project voor het Groene Hart?

 • Vergroenen en aanjagen van de regionale economie en innovatie-potenties
 • Milieuwinst: minder fossiele grondstoffen nodig, minder afval
 • Verwaarden van reststromen - dit leidt tot kostenbesparing
 • Toekomstbestendige landbouw en nieuwe business voor de agrarische sector en het MKB
 • Verminderen van bodemdaling

Projectmanager

Johan van Veen
Gemeente Alphen aan den Rijn
 jvveen@alphenaandenrijn.nl
 06 30 22 44 66

Deelnemers

Gemeente Woerden
 www.woerden.nl
Samenwerken aan een circulaire economie

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top