Hoe verbeter je het vestigingsklimaat in het Groene Hart? Het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Kadaster zijn pilots gestart om hierop een antwoord te geven. Dit betekent dat ze informatie verzamelen voor een mogelijke wettelijke regeling voor het verbeteren van het vestigingsklimaat. Oftewel stedelijke herverkaveling. Het uitgangspunt is groei.

Pilots

De pilots voor herverkavelen worden uitgevoerd in de gemeentes Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Daarbij worden de volgende methodieken gebruikt:

 • vergaande participatie door grondeigenaren en gebruikers
 • grondeigenaren en eventueel gebruikers maken zelf een ruilplan
 • overheid heeft faciliterende rol
 • snelheid

Daarnaast is Provincie Utrecht bezig met het project ‘Provinciale Aanpak Kantoren Transformatie’. 

In gemeente Woerden is de pilot afgerond. De conclusie is dat het te vroeg is om te ruilen. Vanuit de ondernemers is er behoefte aan politiek draagvlak. Om de stap naar de gemeenteraad te kunnen maken wordt er in co-creatie met stakeholders een visiedocument uitgewerkt met collectieve en individuele vervolgstappen. Naar verwachting zal de gemeenteraad van Woerden in het laatste kwartaal van 2016 een standpunt innemen.

Wat zijn de voordelen voor het Groene Hart?

Door het verbeteren van het vestigingsklimaat stimuleer je de economie in het Groene Hart. Dit betekent:

 • beweging brengen in ruimtelijke vraagstukken in het bebouwde gebied
 • ruimtevragen oplossen door het ruilen en herpositioneren van gronden
 • leegstand in steden opnieuw invullen met bestemmingen die daardoor niet meer buiten de rode contouren hoeven te worden gezocht

Doe mee om het vestigingsklimaat te verbeteren

We hebben verschillende partijen nodig om informatie te verzamelen over herverkaveling. Daarom zoeken wij:

 • vastgoedeigenaren en vastgoedgebruikers die zich willen vestigen, willen verhuizen of willen transformeren
 • grondeigenaren en grondgebruikers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die grond of panden beschikbaar hebben.

Doet u mee? Neem contact op met Dirk Lauwers van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Voor wat hoort wat

Wij vragen wat maar we hebben ook wat te bieden namelijk:

 • actief meedenken in oplossingen
 • flexibel bestemmingsplan
 • begeleiding en faciliteren van (zoek)vragen
 • kennis van het gebied en de historie
 • verbindingen leggen tussen verschillende partijen waardoor de samenwerking verbetert

Projectmanager

Dirk Lauwers
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 in/dirk-lauwers-8b321519/
 dlauwers@bodegraven-reeuwijk.nl
Het vestigingsklimaat versterken is belangrijk voor de lokale economie

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top