Met ​steun van de provincie Zuid-Holland ​start Platform Groene Hart Werkt! met het opzetten van een regionaal Waterstofprogramma. ​Doel is het stimuleren van de waterstofeconomie en het gebruik van deze 'zero emissie'-energiedrager in het Groene Hart. 

Binnen de Europese Unie worden naar verwachting de komende jaren middelen vrijgemaakt om de productie en het gebruik van waterstof in verschillende toepassingen te stimuleren. ​Met dit waterstofprogramma willen we hierop inspelen en kijken of we een deel van deze middelen naar het Groene Hart kunnen halen. Onder coördinatie van Heidi van Woudenberg ​(GreenSteps) is een korte enquête uitgezet bij bedrijven in ​de tien gemeenten ​die bij ons platform zijn aangesloten.  Bjinse Bouma, stagiair gemeente Alphen a/d Rijn, en Stijn Bekkers, trainee bij de provincie Zuid-Holland, ​werken hieraan mee. De inventarisatie ​moet samen met een aantal diepte-interviews aan het licht brengen welke bedrijven en gemeenten actief zijn of willen worden op het gebied van waterstof. ​Op basis hiervan wordt toegewerkt naar een kansenkaart die aansluit bij de kansenkaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid


Betrokkenen hebben de enquête inmiddels ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, maar bent u wel geinteresseerd? Klik dan hier. We zijn benieuwd naar uw bijdrage of ambities. 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top