Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) zorgt ervoor dat het middelbaar beroepsonderwijs, onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid samenwerken voor het ontwikkelen van slimme technologie onderwijs.

Slimme technologie beïnvloedt de manier van werken in organisaties en bedrijven én de keuzes die ze maken. Ook in sectoren zoals zorg, logistiek en tuinbouw. Denk aan 3D-printen en nieuwe sensortechnologie. Door deze ‘industriële revolutie’ ontstaat er nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid.

Voldoende ‘slimme’ mbo’ers

Bedrijven in het Groene Hart hebben behoefte aan praktische mbo’ers met vaardigheden van slimme technologie. Nauwe samenwerking tussen mbo-onderwijs, bedrijven en overheid in het groene hart zorgt voor een slimme regio waar voldoende personeel is die deze vaardigheden hebben. Maar ook voor personeel dat flexibel is om die vaardigheden up-to-date te houden.

Een opdracht voor mbo-studenten aanmelden

We zoeken bedrijven en organisaties die smart technology actief gebruiken en een bijdrage willen leveren aan smart technology onderwijs. Bijvoorbeeld via co-creatie van onderwijs, gastlessen, het faciliteren van docentenstages en het begeleiden en/of beschikbaar stellen van labs.

Heeft u een praktijkgerichte opdracht voor mbo-studenten van de opleiding Smart Technology? Meld een opdracht aan.

Voor wat hoort wat

Wij vragen wat aan bedrijven maar we hebben ze ook wat te bieden:

  • een excellent regionaal netwerk met nationale uitstraling
  • invloed op het aanbod van smart technology mbo onderwijs
  • cursussen over smart technology
  • up-to-date informatie van smart technology in de regio via nieuwsbrief, website en werkconferenties
  • mogelijkheden voor samenwerking met smart technology innovatie projecten, inclusief fondsenwerving

Deelnemers

Ineke de Graaf-Breederland
CIV Smart Technology
 in/ineke-de-graaf-90553a5b/
 igraaf@mborijnland.nl
 06-22944951
 mborijnland.nl/
Bedrijven en mbo-studenten werken samen aan slimme technologie

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top