Bouwmaterialen van eigen bodem

Building Balance is een landelijk transitieprogramma. Het doel is het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld opschalen. Building Balance stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van landelijke en regionale ketens tussen agrariers, industrie en bouwers. Zij is tevens de uitvoeringsorganisatie van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) en doet dit in zes actielijnen.

Wil je deelnemen aan jouw regionale keten of meer weten over dit onderwerp? Surf dan naar de website.