Circulair Bouwen

De Nederlandse bouwsector staat bekend om zijn aanzienlijke impact op het milieu, waarbij het 50% van de grondstoffen verbruikt, 40% van het afval produceert en 40% van het totale energieverbruik veroorzaakt. Bovendien draagt deze sector voor 35% bij aan de CO2-uitstoot en gebruikt het 30% van het totale waterverbruik in Nederland. Hoewel een aanzienlijk deel van het bouw- en sloopafval (97%) wordt hergebruikt, gebeurt dit voornamelijk in laagwaardige toepassingen, zoals funderingsmateriaal bij wegconstructies. In Het Groene Hart wordt gestreefd naar de ontwikkeling van hoogwaardige en circulaire toepassingen voor bouwmaterialen, evenals naar het sluiten van de bouwketen.

Er zijn veel kansen mits aan veel knoppen gedraaid gaat worden. Nieuwe materialen zijn vaak nog té goedkoop, veel hergebruikte producten en materialen moeten garanties krijgen dat ze nog goed zijn of zuiver genoeg. Materialen krijgen na terugwinning snel de status van afval en dat moet er af, maar is vaak lastig vanwege de bewijslast. Subsidies en wet- en regelgeving moeten daarvoor worden aangepast. Werk aan de winkel dus!

Meer informatie vind je hier:

Bouwmaterialen van eigen bodem

Building Balance is een landelijk transitieprogramma. Het doel is het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld opschalen. Building Balance…

Circulaire sociale huurwoningen

Onze economie is steeds afhankelijker van grondstoffen uit de rest van de wereld. Een circulaire economie is nodig om de…

De eerste Bouwmarktplaats zonder enig aanbod

Het is een komen en gaan van allerlei Bouwmarktplaatsen. Bulkhergebruik komt maar moeilijk op gang. Terwijl de huidige Bouwmarktplaatsen vol…