Kunststoffen

Het gebruik van kunststoffen is de afgelopen vijftig jaar wereldwijd enorm toegenomen, maar slechts 15% van de grondstoffen voor nieuwe producten in Nederland is biobased of gerecycled materiaal. Het Groene Hart streeft naar een gesloten kunststofkringloop in Zuid-Holland en Utrecht om lekkage naar het milieu te voorkomen en microplastics, die een bedreiging vormen voor mens en dier, uit te bannen.

De Greenport Duin & Bollenstreek lanceerde het onderstaande intitiatief:
Initiatief nationale inzameling landbouwplastic

De Greenport Boskoop organiseert het onderstaande project:
Project Duurzame Ketens

Wilt u uw verpakkingen verduurzamen? De Beslisboom Duurzaam Verpakken helpt hierbij: https://greenportwestholland.nl/duurzaamverpakken/