Hét regionale platform voor circulaire economische initiatieven

in

het groene hart.

Hét regionale platform voor circulaire economische initiatieven

in:

het groene hart.

AMBITIE

Onderweg naar een circulaire economie in 2050

Partijen zoeken verbinding en worden uitgedaagd samen te werken en zo een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie in het Groene Hart. Het alles overkoepelende doel is een volledig circulaire economie in het Groene Hart in 2050.

FOCUS

De focus van het platform ligt de komende jaren op de onderstaande thema’s.

AANPAK

In het Groene Hart streven we naar het bereiken van een volledig circulaire samenleving tegen het jaar 2050. Dit vereist langdurige aanpassingen die uiteindelijk zullen leiden tot nieuwe sociale structuren, productieketens en praktijken. Het Platform Groene Hart Werkt! speelt hierbij een rol als facilitator en stimulator binnen de thema’s: Circulaire bouw, Groene Grondstoffen, Maakindustrie en Kunststoffen.

Hoe? Door middel van een aantal actielijnen:

  • Stimuleren van ketensamenwerking.
  • Kennisontwikkeling en innovatie stimuleren bij bedrijven.
  • Dienstverlening over circulaire economie aan mkb verder professionaliseren.
  • Knelpunten signaleren in beleid en regelgeving vanuit netwerk.
  • Meer samenwerken met onderwijsinstellingen (PO-WO) en inwoners bij bovengenoemde thema’s.
  • Impactmeting.

Aankomende events

Laatste nieuws

Actieplan Circulaire Economie – doe je mee?

In het Groene Hart werken de maakindustrie, bouw en landbouw/veeteelt steeds meer toe naar een circulaire economie d.m.v. samenwerking op…

Nieuwsgierig-11

Nieuwsgierig 11 blikt terug op de Week van de Circulaire Economie in maart, maar kijkt ook vooruit naar het samenstellen…

Rode Draden 2024: van pilot naar opschaling

De vragen waarmee bedrijven aankloppen bij het Versnellingshuis en haar Versnellingspartners geven interessante inzichten in de structurele belemmeringen die zij…

Ons werkgebied

Op het kaartje hiernaast zie je aangegeven de 11 gemeenten in het Groene Hart die bij ons platform zijn aangesloten: Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Molenlanden, Waddinxveen, Woerden en Zuidplas, Vijfheerenlanden.

Zes vragen aan…

Madelon Knop

In deze rubriek laten we je kennismaken met een circulaire koploper. Hij of zij zet zich in om de circulaire economie naar een hoger plan te brengen. Met wie hebben we deze keer te maken?