Onderzoek reststromen bedrijventerreinen

Regio Midden-Holland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden. Als je weet welke CE grondstof nog waarde heeft, is er een CE kans om hiermee een goede businesscases te ontwikkelen.

De waarde is per bedrijventerreinen in Midden-Holland in kaart gebracht zodat bedrijven inzicht krijgen in de verschillende (rest)stromen. Via deze link kan je deze bekijken. Zo kan je gericht zoeken naar een stroom die relevant is voor jouw bedrijf en van een CE grondstof met bijbehorende CE kans de meeste waarde in de regio benutten. De interactieve grafiek geeft een overzicht van de meest kansrijke CE-grondstoffen van de geanalyseerde bedrijventerreinen in Midden-Holland.