Rapport: Betekenis van waterstof voor het Groene Hart

Als het gaat om het verduurzamen van de economie en samenleving zijn ambitieuze doelen geformuleerd. Om die doelen te bereiken staan we, ook in het Groene Hart, voor een aantal transities. In contacten met bedrijven en overheden in het Groene Hart kwam een toenemende belangstelling voor waterstof als schone energiedrager naar voren. Verschillende initiatieven in het Groene Hart leidden in 2021 tot het idee van een regionale kansenkaart voor waterstofinitiatieven in het Groene Hart en mogelijk aanvullend hierop een regionaal programma.

In onderstaand rapport wordt nader ingegaan op de rol die waterstof in het Groene Hart kan spelen in de energie- en grondstoffenindustrie. Dit rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van ons platform met de provincie Zuid-Holland en de omgevingsdiensten Midden-Holland en Zuid-Holland.

Klik hier om het rapport te bekijken.